Forside

Ny bok!

Hva er fengselsarkitektur og hvordan kan den studeres? Hvordan blir begreper som humanisme, verdighet og solidaritet oversatt til fengselsarkitektur? Hvilke ideologier og ideer kommer til uttrykk i fengsler til ulike tider og på ulike steder? Hva betyr bevegelser i fengselslandskap? Hva er utside og innside av et fengsel? Hva har et lunsjbord å gjøre med fengselsarkitektur? Hvordan erfarer innsatte fengselsmaterialitet? Dette er sentrale spørsmål i de tekstene som presenteres i denne antologien. Boken er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige. Den tilbyr nye tilnærminger til studier av fengselsarkitektur og pønologisk forskning gjennom sitt fokus på fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper. Boken vil være nyttig for studenter, forskere, arkitekter og politikere.

Redaktører:
Elisabeth Fransson er sosiolog og førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
Francesca Giofrè er arkitekt og  førsteamanuensis ved Department Pianificazione, Design, tecnologia dell'Architettura, Sapienza Università di Roma.
Berit Johnsen er førsteamanuensis og forskningssjef ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

 

Tips en venn Skriv ut