P1000221 - fra øvingsfengselet med aspiranter - utsnitt 1000x300

Norsk fengselsbetjentutdanning

Delegasjon fra SCI Chester, Pennsylvania, USA

I tre uker denne sommeren er ansatte ved State Correctional Institution Chester (SCI Chester), i Pennsylvania, USA, i Norge og Skandinavia for å besøke fengsler og lære om «den skandinaviske modellen» for kriminalomsorg. På programmet sto også et besøk ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, der de fikk innblikk i den toårige høgskolekandidatutdanningen de norske fengselsbetjentene gjennomgår.

P1000194 - Hans-Jørgen Brucker og Marirosa Lamas - utsnitt
Marirosa Lamas, Superintendent ved SCI Chester. Til venster i bildet: direktør ved KRUS, Hans-Jørgen Brucker.
DSCF5440 - hele gruppa - OBS Fotorettigheter John Stark, SVT
Delegasjonen fra SCI Chester sammen med forskerteamet, samt representanter for KRUS (Foto: John Stark)
P1000189 - Ole Stagerberg - utsnitt
Ole Stagerberg, KRUS
P1000208 Sven-Erik Skotte - utsnitt
Sven-Erik Skotte, KRUS
P1000203 - Kirsti Nymo - utsnitt
Kirsti Nymo, KRUS
P1000213 - Erlend Wærum - utsnitt
Erlend Wærum, Oslo fengsel
P1000225 -øvingsfengsel norsk utgave - utsnitt
Fra øvingsfengselet med norske aspiranter (inkl
P1000232 -øvingsfengsel amerikansk utgave -utsnitt
Fra øvingsfengselet ved KRUS, med amerikanske betjenter. (Den innsatte spilles av en norsk fengselsbetjentspirant)
P1000241 -øvingsfengsel samtale - utsnitt
Fra øvingsfengselet ved KRUS. Samtale i etterkant av demonstrasjonene, med både de som var med på scenariene og tilskuerne.
P1000184
Teamet fra SVT som følger prosjektet. Fra venstre: Rasmus Tåg, John Stark, Tomas Lindh og Karl Oskar Wistbacka.

Bakgrunnen for oppholdet, er et prosjekt der SCI Chester ønsker å implementere elementer fra norsk og skandinavisk kriminalomsorg ved en av sine enhetene. 12 ansatte ved SCI Chester, med Superintendent (direktør) Marirosa Lamas i spissen, har tatt turen til Scandinavia, der de både skal besøke og hospitere ved ulike fengsler. I løpet av sine tre uker i Norge og Skandinavia, er det planlagt at de skal innom bl.a. Bergen fengsel, Halden fengsel og Kumla fengsel (Sverige).

Med seg på turen har de ikke bare et team av forskere fra både Norge og USA som skal vurdere prosjektet, men også et kamerateam fra SVT. Både forskere og kamerateam skal følge prosjektet gjennom et helt år.

Delegasjonen fra SCI Chester besøkte KRUS i én dag. De ble ønsket velkommen av direktør ved KRUS, Hans-Jørgen Brucker, før superintendent Lamas introduserte de norske deltagerne for hvordan de var vant til å arbeide innen kriminalomsorgen i Pennsylvania. SCI Chester er et fengsel med ca 1300 innsatte, og om lag 400 ansatte, hvorav ca 300 er fengselsbetjenter. Dette innebærer at det er vesentlig flere innsatte per ansatt enn det man er vant med i Norge. En annen forskjell, er at de norske fengselsbetjentene i vesentlig større grad enn de amerikanske er generalister, dvs at de er forventet å utføre et bredere spekter av oppgaver som del av sin normalarbeidsdag. At de norske betjentene i praksis kan gå nesten rett fra en fortrolig samtale med en innsatt til å gjennomføre en så pass invaderende handling som kroppsvisitasjon eller cellekontroll overfor den samme innsatte, opplevdes for eksempel som svært fremmed for de amerikanske betjentene.  

Etter en generell velkomst- og introduksjonsseanse som inkluderte en oversikt over norsk kriminalomsorg, ved Ole Stageberg fra KRUS, ble resten av dagen viet den norske fengselsbetjentutdanningen. Delegasjonen fra USA fikk et innblikk i både emner fra teorisemestrene, ved Kirsti Nymo og Sven-Erik Skotte fra KRUS, og fra de praktisk-teoretiske semestrene, ved Erlend Wærum, som er praksisleder ved Oslo fengsel.

Det er på sin plass å nevne at det er enkelte vesentlige forskjeller mellom opplæringen som tilbys kommende fengselsbetjenter i Norge og Pennsylvania. Ikke bare er det stor forskjell i hvor lang utdanningen er før man får jobbe som fengselsbetjent, det er også stor forskjell i hva som er minstekravene for å kunne tas inn i opplæring. Norsk fengselsbetjentutdanning er en toårig høgskolekandidatutdanning, der studentene får studiepoeng og tittelen Høgskolekandidat i straffegjennomføring. Det innebærer blant annet at et minstekrav for å komme inn på studiet, er fullført videregående skole / studiekompetanse. Det er få land som har sammenlignbare krav til opptak ved utdanningen, og ikke minst få land utenom Norge der utdanningen kvalifiserer til å ligge på høgskolenivå. Likevel syntes flertallet av de norske tilstedeværende svært overrasket over å høre at minstekravet for å kunne bli fengselsbetjent i Pennsylvania, ved siden av gjennomført opplæring og å bestå enkelte tester, at man har fullført 8. klasse.

Etter lunsj var det forberedt en seanse i øvingsfengselet til KRUS. Ledet an av instruktør i fysisk maktanvendelse, Kjetil Næstby, viste noen av aspirantene ved KRUS hvordan de er opplært til å håndtere en situasjon med en innsatt som skulle tas med ut på lufting, samtidig som vedkommende var lett opprørt. Under hele dagen hadde SVTs kamerateam fulgt opplegget, og tatt opp både lyd og bilde, noe som for de fleste var uvant. I øvingsfengselet fikk aspirantene merke dette litt ekstra, ved at de ble bedt om å spille inn scenariet en andre gang, slik at kamerateamet var sikre på å ha fått med alt.

Etter at scenen var spilt inn for andre gang, brøt den amerikanske delegasjonen inn, og lurte på om ikke de kunne få låne den norske aspiranten for å vise hvordan de ville ha håndtert tilsvarende situasjon, dels slik de ville gjort det tidligere, og dels slik de ville gjort det i nåtid. Det spennende ved dette ekstranummeret, var at det initierte en interessant dialog om bruk av maktmidler og metoder, der likheter og forskjeller mellom tankegangen i norsk og amerikansk kriminalomsorg kunne kikkes nærmere på. Ikke minst er bruk av forskjellige maktmidler og vurderingen av hvor på skalaen et maktmiddel ligger, ulik. Der de norske fengselsbetjentene som hovedregel kun har kommunikasjonsferdigheter og sin egen kropp, både kan og vil de amerikanske ty til både gass og batongbruk kjappere, ettersom de har disse på seg gjennom arbeidshverdagen.

Når delegasjonen fra SCI Chester skal besøke og hospitere ulike fengsler, er det sannsynlig at det vil åpne seg flere muligheter til å se likheter og forskjeller i betjentarbeidet mellom de ulike landene. Forhåpentligvis er det mye å lære av dette, ikke bare for de besøkende fra Pennsylvania, men også fra de ansatte i norsk kriminalomsorg.

 

(Om du klikker på bildene til høyre i artikkelen, åpnes de i et større format.)

Tips en venn Skriv ut