Motiverende samtale eller motiverende intervju (MI) er en målrettet samtaleform for å motivere til atferdsendring og fremme endringsprosesser. MI bygger på en mestrings- og ressursorientert tilnærming. Gjennom samarbeid og aktiv deltakelse fra lytter og forteller er målet å utforske og forsterke fortellers iboende motivasjon, mestringsevne og forpliktelse til endring. MI som kommunikasjonsstrategi er internasjonalt anerkjent og forskningsbasert og anvendes i dag på tvers av fagdisipliner og med ulike målgrupper.

Kurset går over fire dager fordelt på to samlinger (2+2 dager). I perioden mellom samlingene skal deltakerne gjennomføre samtaler basert på MI. Samtalene som transkriberes og sendes til kursleder, vil danne grunnlag for veiledning i løpet av andre samling.

Undervisningen begge samlinger, bygger på oppdagelses- og erfaringslæring, og deltakerne må være innstilt på å jobbe med egne utviklings- og endringsprosesser.

Målet for kurset

  • Kunnskap om grunnleggende elementer i MI.
  • Forståelse for hva som fremmer og forsterker personers motivasjon til endring.
  • Praktiske og konkrete samtaleferdigheter og strategier for å fremme motivasjon til endring.
  • Forståelse for verdier og holdninger MI-samtalen baserer seg på.

Innhold

  • Grunnleggende verdier og holdninger i MI
  • Motivasjon, endring og endringsprosesser
  • Kommunikasjonsferdigheter og strategier i samtaler
  • Øvelser og trening

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere som jobber med domfelte/innsatte, enten individuelt eller i gruppe.

Annet

Dette kurset tilbys også som gjennomføring lokalt. Kontakt Hege Lauritzen.