5491401_2640230

Mindfulness

Glade kursdeltakere den andre kursdagen på KRUS. Oppmerksomhetstrening eller «mindfulness» handler om å være til stede her og nå, og dermed utvikle egen evne til å takle stress, øke sin fleksibilitet og få mentalt overskudd. Det er en veldokumentert metode som først fikk sin utbredelse i helsesektoren og som i dag sprer seg til resten av arbeidslivet. På kurset lærer du grunnteknikkene i oppmerksomhetstrening og bli mer bevisst eget reaksjonsmønster i forhold til stress og hvordan forebygge det i din arbeidssituasjon. Kurset inneholder ved siden av teori, en stor grad av egenaktivitet samt øvelser/refleksjon og dialog i gruppe.

Tips en venn Skriv ut