_DSC2136

MI kurs høsten 2014

Påmeldingsfristen 8. september

Motiverende samtale (MI) er en samarbeidsrettet samtalestil. Målet er å styrke motivasjonen og engasjementet i forhold til endringer.

Kurset er lagt opp med to samlinger à to dager i løpet av høsten 2014, 6. og 7. oktober og 25. og 26. november. I løpet av kurset vil du få god anledning i å øve deg på å bruke MI og få konstruktiv veiledning på bruken av MI. I perioden mellom samlingene vil deltagerne få anledning til å sende inn en transkribert MI samtale og få veiledning på denne på samling to.

Målgruppe for kurset er alle tilsatte i kriminalomsorgen, og deres samarbeidspartnere. Kurset er spesielt tilrettelagt for tilsatte som arbeider direkte med innsatte / domfelte, enten individuelt eller i gruppe. Deltagerne bør ha noe kunnskap om Mi, eller minimum god erfaring i samtale med domfelte/innsatte før de deltar på dette kurset.

Se KRUS-katalogen for mer informasjon og påmeldingsskjema. 

Vel møtt til spennende kurs. 

Tips en venn Skriv ut