Lovbruddsamtalen 1 - utsnitt

Lovbruddsamtalen

- Grunnopplæring for fengsels- og friomsorgstilsat...

10. til 13. november ble det gjennomført grunnopplæring i Lovbruddsamtalen med deltagere fra fengsel og friomsorg. Kurset ble holdt av psykolog Linda Blud fra England, som sammen med den psykologen David Thorton, har utviklet Lovbruddsamtalen.

Lovbruddsamtalen 1
Lovbruddsamtalen 2
Lovbruddsamtalen 3 - utsnitt

Undervisningen var lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og øvelser, der deltagerne fikk trent seg på de ulike samtalen. Ivrige deltagere jobbet godt for å skape en god forståelse for innholdet som ble presentert på engelsk.

Lovbruddsamtalen er et individuelt samtaleprogram som bygger på Strategic Training Initiative in Community Supervision (STICS). Programmet er ressursbasert og har fokus på domfeltes styrker og muligheter. Teorigrunnlaget er The Good Life Modell (Ward, 2002), What Works prinsippene risiko, behov og responsivitet, samt motiverende intervju.

The Good Lives Modell (GLM) er en sosial kognitiv modell knyttet til domfeltes motivasjon. Modellen har som intensjon å hjelpe domfelte med å utforske og identifisere hva som er viktig for dem, og hva de ønsker å jobbe mot. Vi streber alle etter å oppnå visse behov i våre liv, behov som bidrar til følelse av velvære. Å jobbe for oppfyllelse av disse behovene er naturlig og noe vi alle gjør. Imidlertid kan uakseptabel og antisosial atferd være hindringer for måloppnåelse av disse behovene og "det gode liv " vi alle ønsker.

Lovbruddsamtalen består av 15-20 samtaler fordelt på tre faser. Antall samtaler og tiden det tar å fullføre hver fase kan variere, avhengig av tema i samtalene og hvor lang soningstid den domfelte/innsatte har. I alle de tre fasene er målet å hjelpe domfelt til å utvikle måter å håndtere sine personlige risikofaktorer, utvikle beskyttende faktorer, og jobbe for en alternativ prososial livsstil.

Tips en venn Skriv ut