Førsteamanuensis Mette Irmgard Snertingdal og høgskolelektor Kirsti Nymo redigerer lærebok med arbeidstittelen «Jeg skal bli fengselsbetjent».

Læreboken er en antologi som retter seg mot ferske aspiranter ved KRUS.
Følgende fagpersoner bidrar med kapitler:

  1. Mette Irmgard Snertingdal og Kirsti Nymo skriver innledningskapitlet
  2. Ingebjørg Nytrøen skriver om krav og forventninger til fengselsbetjenten.
  3. Ellen Ekhaugen skriver om skikkethetsvurdering.
  4. Tom Norman skriver om sikkerhet i fengsel.
  5. Jens Borgejordet skriver om miljøarbeid i fengsel og om læring i praksis.
  6. Cecilie Basberg Neumann skriver om skjønnsutøvelse i spennet mellom makt og omsorg.
  7. Birgitte Storvik og Carina Dahl Harlem skriver om hvorfor fengselsbetjenter trenger juridisk kompetanse.
  8. Mette Irmgard Snertingdal tar for seg temaene akademisk kodeknekking og fengselet sett fra innsattes perspektiv.
  9. Kirsti Nymo diskuterer behovet for teori i et praktisk yrke samt profesjonsforståelse og profesjonell identitet hos fengselsbetjenten.

Læreboken skal utgis på Fagbokforlaget.

Prosjektperiode: 2020 - 2021