Førsteamanuensis Mette Irmgard Snertingdal og høgskolelektor Kirsti Nymo redigerer lærebok med arbeidstittelen «Jeg skal bli fengselsbetjent».

Læreboken er en antologi som retter seg mot ferske aspiranter ved KRUS.
Følgende fagpersoner bidrar med kapitler:

  • Mette Irmgard Snertingdal og Kirsti Nymo skriver innledningskapitlet
  • Ingebjørg Nytrøen skriver om krav og forventninger til fengselsbetjenten.
  • Ellen Ekhaugen og Mette Snertingdal  skriver om skikkethetsvurdering.
  • Tom Norman skriver om sikkerhet i fengsel / Introduksjon til sikkerhet i fengsel.
  • Tonje Culbertson skriver om kontaktbetjentrollen -på tide med en oppdatering.
  • Cecilie Basberg Neumann skriver om skjønnsutøvelse i spennet mellom makt og omsorg.
  • Birgitte Storvik og Carina Dahl Harlem skriver om hvorfor fengselsbetjenter trenger juridisk kompetanse.
  • Mette Irmgard Snertingdal tar for seg temaene akademisk kodeknekking og fengselssmerter.
  • Kirsti Nymo diskuterer hvorfor fengselsbetjenter trenger å lese teori, og om profesjonsforståelse og profesjonell identitet.

Læreboken skal utgis på Fagbokforlaget.

Prosjektperiode: 2020 - 2021