Hvorfor slutter ungdom å besøke foresatte i fengsel?

I Norge opplever mange barn hvert år å ha en mamma eller pappa som sitter i fengsel eller soner straff ute i samfunnet. Barn som pårørende i kriminalomsorgen er en utsatt gruppe, og å gjennomføre en straff er en belastning for både den domfelte/innsatte, familien og spesielt for barna. Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge for at barna kan ha kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Det er viktig at domfelte/innsatte får mulighet til å beholde sin «foreldrerolle» under straffegjennomføringen, for å kunne opprettholde sin rolle som forelder også etter endt straffegjennomføring.

Barnets beste skal legges til grunn i alle forhold som berører barn i kriminalomsorgen. Barneansvarlig ble etablert i 2015 og har ansvar for å følge opp at kriminalomsorgen legger til rette for at barneperspektivet blir ivaretatt ved den enkelte enhet og i tråd med gjeldende regelverk. Målet er å styrke barnas rettigheter og å redusere belastningen det er for barn når foreldrene gjennomfører straff eller sitter i varetekt. Barneansvarlig har en sentral rolle i kontakten med barn og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og kompetanse i barnefaglige temaer og bidra til å skape bevissthet og trygghet i rollen som barneansvarlig.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Innhold

  • Fagspesifikke temaer knyttet til barn og deres pårørende
  • Informasjon fra KDI

Program (Frem til lunsj blir det strømming av innholdet, mens samlingen etter lunsj gjennomføres på Teams, med mulighet for dialog)

Lenke til direktestrømming: klikk her (åpnes i nytt vindu).

09.30 – 09.35        Velkommen og presentasjon av dagens program v/ Anne Natrud, KRUS       

09.35 – 10.15        Ungdom og utviklingsoppgaver v/ Belinda Ekornås – psykologspesialist/spesialrådgiver RVTS-Øst

10.15 – 10.30       Pause 

10.30 – 11.15       forts. Ungdom

11.15 – 11.30        Pause                        

11.30 – 12.15        forts. Ungdom

12.15 – 13.00        Lunsj

13.00 – 14.00        EK - ny forskrift, -høring av barn. v/ Marianne Øster og Cecilie Ødegård, KDI

14.00 – 14.15        Pause  

14.15 – 14.50       Erfaringsutveksling med gjennomføring av smittevernstitak - Covid-19.

14.50 – 15.00       Evaluering og avslutning

Målgruppe

Barneansvarlig i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.