Som direktør for KRUS er Lægreid øverste faglige og administrative leder for høgskolen. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, kurs- og konferansevirksomhet og formidling. Direktøren har overordnet personalansvar for høgskolens medarbeidere, og budsjett- og resultatansvar.

Lægreid er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001). Hun har 15 års erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen, herunder fra flere fengsler og Kriminalomsorgsdirektoratet i tillegg til KRUS. Mange av disse årene har hun innehatt ulike lederstillinger, og startet som direktør ved KRUS i 2019, etter fem år som leder av Politiets utlendingsinternat på Trandum.