Som direktør for KRUS er Lægreid øverste faglige og administrative leder for høgskolen. Det innebærer resultatansvar for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidling. Direktøren har overordna personalansvar for høgskolens medarbeidere, og budsjett- og resultatansvar.

Lægreid er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2001). Hun har 15 års erfaring fra arbeid i kriminalomsorgen, herunder fra flere fengsler og Kriminalomsorgsdirektoratet i tillegg til KRUS. Mange av disse årene har hun innehatt ulike lederstillinger, og startet som direktør på KRUS i 2019 etter fem år som leder av Politiets utlendingsinternat på Trandum.