De siste årene har det vært en økning i vold og trusler mot ansatte i Kriminalomsorgen. Et viktig tema i forebyggende arbeid er hvordan bevisstgjøring av egne stressreaksjoner og triggere kan bidra til å forhindre eller dempe eskalerende situasjoner.

Kurset skal bidra til økt forståelse av stress generelt, samt gi kunnskap om hvordan tolkninger/krenkelser påvirker reaksjonsmønsteret (toleransevinduet) i hjernen.

Målet er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse av atferd, og å gi verktøy for å forebygge og håndtere uønskede hendelser uten å bruke fysisk makt.

Innhold

  • Grunnleggende atferdsforståelse
  • Betydningen av stress for hjernens fungering, toleransevinduet
  • Kunnskap om hvordan stressreaksjoner påvirker kommunikasjon
  • Bevisstgjøring av eget kroppsspråk og fokus på deeskalerende holdninger
  • Økt kunnskap om ulike kommunikasjonsverktøy som kan forebygge og/eller gi dempende effekt i eskalerte situasjoner
  • Reguleringsstøtte
  • Gjennomføre ulike praktiske øvelser

Målgruppe

Ansatte i Kriminalomsorgen.

Annet

Dette kurset tilbys også som gjennomføring lokalt eller regionalt. Kontakt Hege Lauritzen.