Kriminalomsorgen er stadig i endring. Dette påvirker vår sikkerhet og beredskap. Vi har blant annet utfordringer knyttet til nye kategorier innsatte, arbeid mot radikalisering og kunnskap om risikovurderinger.

Hensikten med samlingen er å skape kunnskap om og utvikling av sikkerhets- og beredskapsarbeidet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og faglig påfyll.

Innhold

Det er ønskelig med innspill til tema før samlingen.

Målgruppe

Ledere, ressurspersoner og ansvarlige for sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen.

Annet

For ansatte i kriminalomsorgen: Husk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med konferanser. Les mer under "Praktisk informasjon om kurs og konferanser".