Konferanse om seksuallovbrudd – straff og oppfølging

KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om seksuallovbrudd. Vi ser at vi gjennom de seinere åra har møtt stadig flere utfordringer knyttet til seksuallovbrudd. Lovbruddene skjer på stadig flere arenaer, blant annet på sosiale medier, strafferammene blir skjerpa og en stadig større andel av fangebefolkningen soner dommer for seksuallovbrudd. Pr i dag er rundt 20 % av de innsatte dømt for seksuallovbrudd.

Målsetningen med konferansen er å øke bevisstheten rundt denne type lovbrudd og hvordan vi møter lovbrytere når det kommer til soningssituasjonen og tilbakeføring.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Program

09.30 – 10.00:  Registrering, lefse, kaffe

10.00 – 10.15: Velkommen, åpning av konferansen v/Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør KDI

10.15 – 11.00: Static 99R i norsk sammenheng – resultater fra en oppfølgingsstudie av 858 løslatte personer v/Ingeborg Jensen Sandbukt – Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-fengsels og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst.

11.00 – 11.15: Pause

11.15 – 12.30: Innsattes refleksjoner av skam, v/Erik, tidligere seksuallovbruddsdømt

12.30 – 13.15:  Lunsj

13.15 – 14.00: BASIS – Behandling etter GLM, v/Sjur Dugstad, leder for Nasjonal prosjektstøttegruppe i BASIS og behandler i BASIS. 

14.00 – 14.45: Seksualomsorg i kriminalomsorgen – et pilotprosjekt v/Sylvia Høyborg, sosialkonsulent, Oslo fengsel, Kjersti Helgeland, Konsulent., Sustainable Passion, Innsattrepresentant, Oslo fengsel, Anders Velten, fengselsbetjent, Oslo fengsel                          

14.45 – 14.55: Pause

14.55 – 15.55: Play it Right og LevVel - nye verktøy for samtaler om seksualitet, skadelig seksuell adferd og seksuallovbrudd. Siv Gaarder, Seniorrådgiver KRUS, Frode Svendsen og Robert Langevei, fengselsbetjenter fra Larvik fengsel og Christian Lunde-Hanssen RVTS, Jo Inge Svendsen, Anne Birgitte Rosvald, Rebekka Preus Vestfold og Telemark friomsorg og Ellen Oliver, konfliktrådet

15.55 – 16.00: Avslutning og vel hjem

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.