KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Konferansen er en arena for utveksling av erfaringer på tvers av enhetene, nettverksbygging, og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået for ansatte som jobber med kvinner, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffen. 

Arrangementet vil være tilgjengelig for direktestrømming for de som i påmeldingsskjemaet melder seg på å delta digitalt.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen som jobber i kvinnefengsler, avdeling for kvinner eller som jobber med rene kvinnegrupper i friomsorgen. 

Annet

For ansatte i kriminalomsorgen: Husk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med konferanser. Les mer under "Praktisk informasjon om kurs og konferanser".