KRUS og KDI inviterer til nasjonal konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar. Konferansen er en arena for utveksling av erfaringer på tvers av enhetene, nettverksbygging, og for faglig påfyll. Målet er å styrke kunnskaps- og ferdighetsnivået for ansatte som jobber med kvinner, samt dele erfaringer som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av innholdet i straffen. 

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt, her (åpnes i nytt vindu).

Lenke til evalueringsskjema finner du her.

Program:

09.15 – 09.30: Velkommen v/KRUS

09.30 – 09.40: Velkommen v/Heidi Bottolfs, Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

09.40 – 10.10: Kvinnestrategien - status og veien videre v/Øyvind Alnæs, KDI

10.10 – 10.25: PAUSE

10.25 – 11.00: Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel v/Julie Platou Kvammen
                        og Ingrid Weider Lothe, Politidirektoratet

11.00 – 11.30: Rosa prosjektet – hjelp til ofre for menneskehandel v/Leila Langdalen Sbai,
                        Krisesentersekretariatet

11.30 – 11.45: PAUSE

11.45 – 12.15: Oslo Krisesenter - fengselsprosjektet v/Ingvill Holm Fjær, Oslo krisesenter
                        og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner

12.15 – 12.30: Kulturelt innslag med kvinnelige innsatte.

12.30 – 13.15: LUNSJ

13.15 – 13.45: Erfaringer med selvforpleining i Agder fengsel, Evje avdeling
                        v/Jan Balstad og Tor Audun Tinghaug, Agder fengsel

13.45 – 14.15: Nettverk etter soning i Oslo, Røde kors v/Hanne Amb Hovda, Røde kors og en
                        innsatt

14.15– 14.25: PAUSE

14.25 – 14.55: Rus og psykisk helse for kvinner. Erfaringer med innsatte v/Tone Monkerud,
                        Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og Tyrili Stifinnerteam

14.55 – 15.25: Rus og psykisk helse for kvinner. Erfaringer med domfelte v/Hordaland
                        friomsorgskontor

15.25 – 15.30: Avslutning

 

Målgruppe:

Ansatte som jobber i kvinnefengsler, avdeling for kvinner eller som jobber med rene kvinnegrupper i friomsorgen.