Konferansen skal være en kompetansegivende møteplass for alle som jobber med HMS i kriminalomsorgen.

Ledere, HMS-koordinatorer, verneombud, AMU-medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer i kriminalomsorgen inviteres til faglig påfyll, nettverksbygging og inspirasjon til videre arbeid. Utdeling av arbeidsmiljøprisen er et av høydepunktene på konferansen.

Målgruppe

Ledere, HMS-koordinatorer, verneombud, AMU-medlemmer og tillitsvalgte i kriminalomsorgen.

Annet

For ansatte i kriminalomsorgen: Husk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med konferanser. Les mer under "Praktisk informasjon om kurs og konferanser".