20140317_173018_1024

Kompetanseløftet i gang

Første dag i Bodø

Kompetanseløftet er i gang i Region nord. Her er en aktiv og motivert gjeng første dag i Bodø! Kompetanseløftet er et obligatorisk kurs for dem med fast ansettelse som har jobbet fem år eller mer som enten fengselsbetjent, verksbetjent, eller saksbehandler i friomsorgen. Hensikten med Kompetanseløftet er at hver enkelt skal bli faglig styrket til å utnytte sine ressurser best mulig på jobben. Kurset styrker en kunnskapsbasert kriminalomsorg der hver enkelt skal se betydningen av sin arbeidsinnsats. De tilsatte skal være oppdatert på kriminalomsorgens rolle, arbeid og utfordringer i dagens samfunn.

20140319_122901_1024
Fremlegging av gruppearbeid
20140317_173018_1024
Aktive og motiverte kursdeltakere

KRUS tilbyr i samarbeid med regionene, et videreutdanningskurs for tilsatte i kriminalomsorgen. Stortingsmelding nr. 37 (2007–2008) signaliserer behov for kompetanseutvikling på en rekke områder, som økt bruk av rehabilitering, tilbakeføringsgaranti, økt bruk av alternative straffereaksjoner og nye kompetansekrav innen sikkerhet. I tillegg har fagforeningene i flere år etterlyst en styrking av straffegjennomføringsfaget. Etterutdanningen som nå tilbys heter Kompetanseløftet, og er rettet mot dem som har jobbet direkte med domfelte og/eller innsatte. Målet er at den enkelte arbeidstaker skal få oppfrisket sin basiskompetanse og sine ferdigheter, og i tillegg tilegne seg ny kunnskap i tråd med nye kompetansekrav i dagens kriminalomsorg.

Kurset er delt inn i tre moduler:

Første modul er et tre dagers kurs på KRUS, andre modul er å gjennomføre en praksisoppgave på egen enhet, og tredje modul er et to dagers kurs som holdes regionalt.

Tips en venn Skriv ut