Borgejordet arbeider primært med fagområdet tilbakeførings- og miljøarbeid, og holder undervisning i ulike tema der. Nå har han ansvar for emnet KRUS2100 Tilbakeførings- og miljøarbeid I, som innebærer faglig oppfølging av aspiranter, aspirantledere og aspirantveiledere i grunnutdanningas andre og tredje semester. Videre har han ansvar for bacheloremnet KRUS3204 Innsatte og domfelte med psykiske lidelser, og faglig oppfølging av studentene der.

Bakgrunn

Borgejordet er sosiolog (cand. polit.) med kriminologi i fagkretsen fra Universitetet i Oslo. Han var utdanna sosionom i 1985, og har videreutdanninger innen praktisk pedagogikk, arbeid med barn og unge, selvmordsforebyggende arbeid, samt voldsrisikovurdering av psykisk ustabile personer. Han har vært vitenskapelig assistent i et forskningsprosjekt om kulturelle endringer i risikogrupper for hiv/aids, har erfaring som sosialkonsulent ved sosialkontor/NAV og fra friomsorgen, i tillegg til lang erfaring fra ulike stillinger innen arbeid med barn og unge, samt brukere og pasienter med rusproblematikk og/eller psykiske helseutfordringer.