Kriminalomsorgen opplever store utfordringer med å gi innsatte i norske fengsler det fellesskap som er tilrådelig for å forebygge skadevirkninger av isolasjon. Dette kurset fokuserer på forebygging av isolasjonsskader, men også hvordan vi kan forebygge isoasjon ilagt av fengselet.

Innledere

Blant innlederne til kurset, som skal snakke om bl.a. et opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold (MAP -Møte med aggresjonsproblematikk), og gi et innblikk i faktorer som kan øke stress, sammen med presentasjon av verktøy som kan bidra til å dempe ulike stressreaksjoner, er:

  • Bente Sundbye, Regional sikkerhetsavdeling/Kompetansesenter for sikkerhets-fengsels og rettspsykiatri (SIFER), Ullevål sykehus
  • Sven-Erik Skotte, høgskolelektor/jurist ved KRUS
  • Ann-Karin Nielsen Bakken, psykologspesialist v/ Østbytunet – senter for behandling og fagutvikling
  • Ane Borrebæk, psykomotorisk fysioterapeut og musikkterapeut, Atlet Fysio

Overordnet innhold
 

  • Innsikt i nasjonale og internasjonale føringer
  • Kunnskap om grunnleggende atferdsforståelse
  • Fokus på dynamisk sikkerhet og psykologi
  • Innsikt i skadevirkninger av isolasjon
  • Aktuelle tiltak for å forebygge og redusere isolasjon
  • Kunnskap om ulike kommunikasjonsverktøy

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen.