Aarvik underviser i KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner.

Bakgrunn

Aarvik er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgave om behandling av psykisk syke i fengsel i lys av våre menneskerettslige forpliktelser.

Aarvik sitter i styringsgruppen til Skandinavisk isolasjonsnettverk. Hun har også vært engasjert i stiftelsen Wayback som juridisk rådgiver for innsatte i fengsel og arbeidet frivillig i Røde Kors innen rus, psykiatri og ettervern.