Dette dagskurset er tilrettelagt for deg som trenger god kunnskap om internkontroll og kriminalomsorgens internkontrollsystem. Hovedvekten vil ligge på internkontrollaktiviteter som risikovurderinger og avviksbehandling.

Målet er at deltakerne skal få hevet sin kompetanse innen internkontroll, og at de kan utnytte mulighetene som ligger i KIKS.

Innhold

  • Om kravene til internkontroll 
  • Risiko og sårbarhetsvurdering
  • Avviksbehandling

Målgruppe

Ledere, verneombud, avviksbehandlere, HMS-koordinatorer og andre nøkkelpersoner som skal delta i internkontrollarbeidet.
Det er ønskelig med grunnkurs i arbeidsmiljøkunnskap.