Arbeidsområder

Lien underviser i temaet radikalisering i kriminalomsorgen. Undervisningen består av å holde kurs i opplæringsenhetene som en del av praksisåret, samt å forelese i innføringsfaget KRUS1200 Kriminalitet og straff. I tillegg jobber Lien på forskningsprosjektet HOPE (Holistic Radicalisation Prevention Initiative), hvor hun bidrar faglig og administrativt. 

Bakgrunn

Lien er utdannet kriminolog og leverte mastergraden i kriminologi ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2022 med oppgaven «En gang terrorist, alltid terrorist? En kvalitativ analyse av Good Lives Model og radikaliserte innsatte». Tidligere har hun jobbet som fagkonsulent ved UiO og som medansvarlig for emnet KRUS3201 Radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen.

Kompetanseområder

  • Radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme
  • Desistance
  • Good Lives Model