Spakmo underviser, veileder og er sensor innen juridiske emner, bl.a. i emnet KRUS1100 Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner. Hun bidrar med juridisk rådgivning inn i studieavdelingens seksjon for studiekvalitet og studietjenester (SKST).

Bakgrunn

Spakmo er utdannet  jurist. Hun har også universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse.