Fengselsførstebetjentene ved KRUS har det daglige personalansvaret for aspirantene som arbeidstakere, og en viktig rolle i studiets tilknytning til praksisfeltet. De bidrar til å forberede aspirantene på hverdagen som fengselsbetjenter gjennom oppfølging og veiledning, og skal sikre at uteksaminerte aspiranter er rustet for yrket. Fengselsførstebetjentene har en sentral rolle ved opptak av nye aspiranter, de har personaloppfølging og underviser i fengselsfaglige temaer. Førstebetjentene har ansvar for samhandling med opplæringsenhetene, og deltar i aspirantledersamlinger, veiledersamlinger og styringsdialoger.

Bakgrunn

Nytrøen er utdannet fengselsbetjent fra KRUS, har en bachelor i idrett og videreutdanning i prosjektledelse og verdibasert ledelse. Hun har bred erfaring fra kriminalomsorgen, og har tidligere jobbet ved Ila, Oslo fengsel og Kongsvinger- og Hedmark fengsel i roller som fengselsbetjent, veileder, avdelingsleder og aspirantleder. Hun underviser i temaer som isolasjon, selvmord, sikkerhet/risiko og profesjonsforståelse og etikk. 

Utvalgte arbeider

Nytrøen, Ingebjørg (2019). "Bruken av isolasjon i fengsel", i Rua, M. og Smith, P.S. (red.) Isolasjon: Et fengsel i fengselet, Oslo, Cappelen Damm.