Bakgrunn

Nytrøen er utdannet fengselsbetjent fra KRUS, har en bachelor i idrett og videreutdanning i prosjektledelse og verdibasert ledelse. Hun har bred erfaring fra kriminalomsorgen, og har tidligere jobbet ved Ila, Oslo fengsel og Kongsvinger- og Hedmark fengsel i roller som fengselsbetjent, veileder, avdelingsleder og aspirantleder. Hun underviser i temaer som isolasjon, selvmord, sikkerhet/risiko og profesjonsforståelse og etikk. 

Utvalgte arbeider

Nytrøen, Ingebjørg (2019). "Bruken av isolasjon i fengsel", i Rua, M. og Smith, P.S. (red.) Isolasjon: Et fengsel i fengselet, Oslo, Cappelen Damm.