Henriksen underviser i KRUS2400 Profesjonsforståelse og etikk.

Bakgrunn

Henriksen er idehistoriker og rettssosiolog. Hun har fordypning i rettshistorie og retten sett nedenfra.

Henriksen har blant annet jobbet med miljøarbeid, særlig med gatenært arbeid overfor kvinnelige rusmiddelbrukere. Hun har jobbet med prosjektutvikling for å utvikle tjenester som inkluderer innbyggere som står utenfor enten arbeids- eller boligmarkedet. Henriksen har også erfaring fra NAV og sosialtjenesten, der hun for tiden jobber i bydel Stovner som prosjektleder for å utvikle et helhetlig bomiljøprosjekt.