Gjeldsproblematikk og andre økonomiske vanskeligheter er svært utbredt hos domfelte. Blant gjengangerne sliter nesten samtlige med det, og dette henger tett sammen med tilbakefall til rus og kriminalitet. Mange er klar over dette, men vet ikke hvordan de skal bidra til å ta tak i problemet. Svært enkle grep kan her gjøre en stor forskjell, og på dette kurset skal deltakerne lære å sette domfelte i stand til å ta tak i egen gjeld. 

Kurset skal både gi motivasjon, bakgrunnskunnskap og ikke minst praktiske verktøy.

Innhold

  • Hva er gjeldsarbeid
  • Gjeldsordninger
  • Veien videre
  • Øvelser

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og våre samarbeidspartnere som arbeider med domfelte og gjeldsproblematikk (i fengsel og i friomsorgen).