Eskeland er fagansvarlig for Verksbetjentutdanningen (VBU).

Bakgrunn

Eskeland er utdannet fengselsbetjent og EDB-kandidat, og har høyskolepedagogikk fra HiO. Han har yrkeserfaring fra luftforsvaret, bankvesenet, privat næringsliv og som fengselbetjent. Han har jobbet mye med programmer og kurs i kriminalomsorgen, samt som veileder på grunnutdanningen.