KRUS ønsker med dette kurset å tilføre deltakerne kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse til undervisning i samhandlingsøvelser i fysisk maktanvendelse. Kompetansen skal brukes i undervisningssammenheng og øvelser ved opplæringsfengsler og andre enheter i kriminalomsorgen. Deltakerne skal etter endt kurs ha videreutviklet sin instruktørkompetanse.

Kurset kvalifiserer deltakerne til å fungere som instruktører i fysisk maktanvendelse i kriminalomsorgen. For å bli godkjent som instruktør kreves det 100 % oppmøte, godkjent forarbeid og godkjente bidrag til kurset.

Innhold

Målet med kurset er å gi bred kunnskap om sentrale temaer, som tekniske og taktiske ferdigheter i gjennomføring og ledelse av større massetjenesteaksjoner, også med bruk av gassvåpen, herunder både CS gass (Tåregass) og OC gass (Pepperspray). Kurset tar for seg intervensjon mot opprør. I tillegg er målet at deltakerne skal kunne uttrykke seg i henhold til gjeldende lovverk og kunne reflektere over egen faglig utøvelse.

Det stilles krav om fysisk deltakelse i øvelser under kurset.

Målgruppe

Deltakere som har fått godkjent instruktørutdanning – Modul 1, Del 1 og del 2 i fysisk maktanvendelse og har gjennomført modul 2 – Pasifiseringsteknikker og modul 4 – Aksjoner mot celle.