Alle ansatte i kriminalomsorgen som kan måtte benytte batong i tjenesten må ha bestått godkjent opplæring i teleskopbatong. Regodkjenningsprøve for tjenestemenn må bestås minst hvert femte år (Retningslinjene Strgjfl. §38, Bruk av tvangsmidler i fengsel). KRUS bistår regionene med opplæring av instruktører som skal imøtekomme behovet for opplæring og regodkjenning. KRUS ønsker å bidra til at instruktører i teleskopbatong har høy kompetanse og evne til faglig refleksjon i sin formidlingsgjerning.

For godkjenning som instruktør kreves det aktiv deltakelse og godkjent ferdighetsprøve. Deltakere som godkjennes som instruktører er aktuelle som instruktører i teleskopbatong.

Innhold

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne reflektere over teknisk og taktisk bruk, ha innsikt i relevant metodisk fremgangsmåte for opplæring, kunne formidle etiske og juridiske betraktninger, samt å kunne bidra faglig til evaluering av regionens opplæringsprogram i teleskopbatong.

Det stilles krav om fysisk deltakelse i øvelser under kurset.

Målgruppe

Grunnutdanning (Modul 1, del 1 og del 2) som instruktør i fysisk maktanvendelse er en forutsetning for deltakelse.

Instruktører med bakgrunn innenfor instruksjon generelt og fysisk maktanvendelse spesielt, har størst faglig utbytte av kurset.