I grunnutdanningen for instruktører i fysisk maktanvendelse sørger KRUS for å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og undervisning innenfor fysisk maktanvendelse. Deltakere som godkjennes som instruktører blir kvalifisert til å lede opplæringsprogrammer i fysisk maktanvendelse ved kriminalomsorgens enheter.

Innhold

Deltakerne skal få innsikt i og forståelse for formidling av dynamikk som et grunnleggende prinsipp for fysisk maktanvendelse. Kursdeltakerne skal beherske godkjente selvforsvarsteknikker, kunne formidle etiske utfordringer i forbindelse med fysisk maktanvendelse og bruk av tvangsmidler, og kjenne til lovhjemmel som regulerer adgangen til å bruke fysisk makt og tvangsmidler.

Innholdet i kurset er basert på pensum innført 2012/13.

Aktiv deltakelse på kurset og gode ferdigheter i godkjente teknikker er en forutsetning for å bli godkjent som instruktør.

Målgruppe

Kurset er åpent fordeltakere som har gjennomført Modul 1, del 1 i fysisk maktanvendelse. 

Kurset er fysisk krevende