I grunnutdanningen for instruktører i fysisk maktanvendelse sørger KRUS for å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring og undervisning innenfor fysisk maktanvendelse. Deltakere som godkjennes som instruktører blir kvalifisert til å lede opplæringsprogrammer i fysisk maktanvendelse ved kriminalomsorgens enheter.

Innhold

Målet med kurset er at deltakerne skal oppnå didaktisk forståelse. Kursdeltakerne skal kjenne til lovhjemmel som regulerer adgangen til å bruke fysisk makt og tvangsmidler. Deltakerne skal kunne beherske bruk av konfliktdempende kommunikasjon opp imot øvelser og trening av tvangsmidler og fysisk maktanvendelse. Deltagerne skal kjenne til og beherske førstehjelp av eventuelle skader som kan oppstå ved trening av FM.

100% deltakelse og godkjent bidrag til kurset er en forutsetning for deltakelse av neste modul av grunnutdanningen, Modul 1, Del 2.

Målgruppe

Kurset er åpent for alle ansatte i kriminalomsorgen, men enhetene eller regionene som har meldt inn størst behov for nye instruktører vil bli prioritert.