Voldens-ansikter_cropped_1018x590

Frokostseminar om vold

Nils Christie, Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salves...

I anledning utgivelsen av boka Voldens ansikter. En dialog om ondskap, ansvar og håp, inviterer Akademisk forlag til frokostseminar hvor dere får høre Nils ChristieYngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen samtale om vold, ondskap og forsoning.

Cappelen Damm Akademisk - Nyheter

Frokostseminar om vold: 
En samtale mellom Nils Christie, Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen

I anledning utgivelsen av boka Voldens ansikter. En dialog om ondskap, ansvar og håp, inviterer vi til frokostseminar hvor dere får høre Nils ChristieYngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen samtale om vold, ondskap og forsoning.

Sentrale spørsmål som vil bli berørt i samtalen er:

  • Finnes det onde mennesker?
  • Kan man tilgi vold?
  • Har enhver voldsutøver krav på anerkjennelse?

Tid: Torsdag 6. mars kl. 08.30-09.30. Frokost serveres fra kl. 08.00.
Sted: Cappelen Damm-huset, Akersgata 47-49, Oslo
Påmelding: For påmelding, klikk her.
Gratis inngang. Det vil bli mulighet til å kjøpe boka.


Nils Christie (f.1928) er sosiolog og kriminolog. Han er professor emeritus i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Christie er en nestor i norsk kriminologi og i norsk samfunnsforskning og en aktiv samfunnsdebattant. Han har i hele sin akademiske karriere vært opptatt av spørsmål knyttet til straff, kriminalitet, sosial kontroll og konflikter.

Yngve Hammerlin (f.1947) er sosiolog og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk.

Paul Leer-Salvesen (f.1951) er teolog og professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Han er både barne- og ungdomsbokforfatter og fagbokforfatter. Hans faglige forfatterskap har kretset om temaer som soning, skyld og straff.

Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen
Voldens ansikter
En dialog om ondskap, ansvar og håp

Dette er en bok om vold, ondskap og skyld. Men det er også en bok om kjærlighet, godhet og håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom historien. Forfatterne gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen, utvikler andre og nye teoretiske perspektiv og viser hvordan spørsmålene omkring vold har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli.

Voldens ansikter er skrevet som en dialog mellom Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen. Begge har i en årrekke forsket i fengsler og skrevet bøker om vold, skyld, straff, soning og tilgivelse. Begge har dessuten hatt fedre som har preget dem. Yngve vokste opp med en voldelig far i et ekstremt voldelig og totalitært hjem, Paul mistet sin far da han var 14 år. Personlige erfaringer kombinert med faglig tyngde har resultert i en dialog om vold og forsoning, som er åpen, sterk og engasjert.

Boka er skrevet for studenter, fagfolk og andre som ønsker å berike og utdype sine faglige og eksistensielle spørsmål om vold.

ISBN 9788202431976
Les mer
Kr 399,-

Cappelen Damm Akademisk - Nyheter

Tips en venn Skriv ut