KRUS inviterer til forskningskonferanse hvor hensikten er å sette søkelyset på sentrale problemstillinger som vedrører forskning i kriminalomsorgen. Det er mange ulike forskningsmiljøer som driver med forskning på dette feltet, og KRUS ønsker å samle ulike forskere og forskningsmiljøer til en felles konferanse.

Målgruppe

Forskere, ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere

Annet

For ansatte i kriminalomsorgen: Husk at det ikke dekkes overnatting i forbindelse med konferanser. Les mer under "Praktisk informasjon om kurs og konferanser".