_DSC3695[1]_cropped_1018x503

Forskning

Forskningsvirksomheten ved KRUS skal bedrive Kriminalomsorgsvitenskap.

Gjennom aktiv dialog og samarbeid med etaten, forvaltningssamarbeidspartnere og ulike utdannings- og forskningsmiljø skal den frambringe og offentliggjøre forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet. Denne kunnskapen skal bidra til profesjonell yrkesutdanning og -utøvelse i kriminalomsorgen og til å løse kriminalpolitiske utfordringer.

Forskningsmiljøet på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har en særskilt rolle innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring, og miljøet har over tid opparbeidet en unik og etatsspesifikk kompetanse. Forskningen står i tett kontakt med forvaltningen og virksomhetene i etaten og imøtekommer behov for forskningsbasert praksis. Forskningen er allsidig, og selv om den anvendte forskningen er dominerende, utføres det også grunnforskning og utviklingsarbeid.
 

Overordnet strategi

1. Utnytte utdanningsinstitusjonens tradisjonelt sterke forankring i praktisk yrkesutøvelse til å utvikle en praksisnær forskning.

2. Legge vekt på å få fram kunnskapen i yrkesutøvelsen, belyse kompleksiteten og identifisere utfordringene.

3. Utvikle yrkesutøvelsens kunnskapsgrunnlag.

4. Utvikle kunnskapsgrunnlag for beslutninger innen kriminalomsorgsområdet.

 

Forskningen ved KRUS er fri til å inngå i prosjektsamarbeid med andre forskningsmiljøer.

 

Last ned KRUS' forskningsplan for 2016-2020 her

Click here to download a pdf of our Reasearch Plan 2016-2020 in English

Tips en venn Skriv ut