Hvert år dør cirka 260 personer av overdose. Norge har de siste årene hatt en av de høyeste registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Det er en økt risiko for overdosedødsfall de første ukene etter løslatelse – etter tre til åtte dager uten stoff, er toleransen lik null igjen.

KRUS, i samarbeid med helsedirektoratet, har siden 2016 jobbet med prosjektet "Forebygging av overdosedødsfall etter soning". Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om overdoseforebygging og forbedre praksis i tilbakeføringen, slik at overdosedødsfall kan forebygges. Læringsnettverk som metode vil bli benyttet. Hver prosjektperiode varer i ett år og innebærer totalt tre samlinger ved KRUS i løpet av året for prosjektgruppen fra de enkelte fengslene. Prosjektgruppene vil også bli fulgt opp av KRUS mellom samlingene. Det legges vekt på å bruke eksisterende rutiner i enhetene, og tiltakene kan derfor tilpasses.

Den første samlingen inkluderer en fag- og erfaringssamling der også tidligere prosjektfengsler inviteres til å delta.

Innhold

  • Rusfaglig innhold
  • Samarbeid, tilbakeføring og rollefordeling
  • Implementering og oppfølging
  • Erfaringsutveksling mellom prosjektfengseler

 

Målgruppe

Personer i prosjektgruppen fra deltakende enheter i prosjektet "Forbygging av overdosedødsfall etter soning", evt ansatte som er relevante for prosjektarbeidet i den enkelte enhet.