Selvmord er et stort samfunnsproblem, og i 2020 lanserte regjeringen en ny nasjonal Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020 – 2025 Ingen å miste. Tittelen henspeiler på innføringen av en nullvisjon for selvmord i Norge. Visjonen formidler et verdisyn om at vi som samfunn ikke har noen å miste i selvmord. Årsakene til selvmordstanker er sammensatt og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp.

Førstehjelp ved selvmordsfare er et to-dagers kurs som gir kompetanse til å se og møte mennesker i selvmordsfare. Kurset er utviklet av Living Works i Canada og oversatt og driftes av Vivat som er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge.  

Målet med kurset er å styrke deltakernes kompetanse når det gjelder å fange opp signaler som viser tegn på selvmords-adferd og hvordan vi kan følge opp innsatte/domfelte som er i risikogruppen for selvskading og selvmord.

Innhold

  • Kunnskap om selvmordsatferd
  • Hvordan identifisere og møte mennesker som tenker på selvmord
  • Bevisstgjøre holdninger til selvmord
  • Modell for intervensjon ved selvmordsfare
  • Kriminalomsorgens retningslinjer for kartlegging av selvmordsfare
  • Øvelse i å identifisere og fange opp selvskading og selvmordsadferd
  • Samarbeid med tilknyttede tjenester

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.

Annet

Dette kurset tilbys også for gjennomføring lokalt eller regionalt. Kontakt Hege Lauritzen.