Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, rusavhengighet, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Innsattes oppførsel former hverdagen din og mange av arbeidsdagene vil være preget av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting, men også av nærhet, åpenhet og relasjonsbygging. Du må forstå situasjoner, finne frem til løsninger og på den måten legge forholdene til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv. 

Du kan se en lengre film, som også viser litt fra opptaksdagen, på siden som beskriver utdanningsforløpet.
Du kan lese mer om kriminalomsorgen, ulike fengsler og straff m.m. på nettsidene til Kriminalomsorgsdirektoratet: www.kriminalomsorgen.no

 

Les hva ferdigutdannede fengselsbetjenter sier om utdanningen

Martine var ferdig utdannet høsten 2020. Hennes første møte med arbeid i fengsel var som vikar. Les hva Martine skriver her.

Benjamin var ferdig utdannet høsten 2020. Hans første møte med et norsk fengsel kom som en del av utdanningen. Les hva Benjamin skriver her.

Ofte stilte spørsmål

Svar på noen av de spørsmål angående studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring og hva som skal til for å komme inn på studiet vi oftest får, har vi samlet på en egen side.

Les spørsmål og svar på siden Ofte stilte spørsmål.