KRUS inviterer til fagdag om seksuallovbrudd. Fagdagen arrangeres i samarbeid med bacheloremnet "KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i Kriminalomsorgen", og gjennomføres på Teams.

Program

09.00 – 10.45: Forelesning om vold og seksuallovbrudd v/ Christine Friestad

11.00 – 12.00: Seksuallovbrudd v/ Ingeborg Sandbukt

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.00: Erfaring fra tidligere innsatt

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen, samt organisasjoner som samarbeider med kriminalomsorgen er velkomne.