KRUS inviterer til fagdag om rus. Fagdagen arrangeres i samarbeid med bacheloremnet "KRUS3100 Kriminalitetsforebyggende arbeid i Kriminalomsorgen", og gjennomføres på Teams.

Program

(kommer)

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen, samt organisasjoner som samarbeider med kriminalomsorgen er velkomne.