Unge innsatte og domfelte, mellom 15 og 25 år, utgjør en stor gruppe av de som gjennomfører straff eller varetekt i norsk kriminalomsorg. Hvordan kan vi bidra til å gjøre at tiden under straff blir et vendepunkt for en ung person i stedet for å eskalere en kriminell karriere? Vi trenger aldersspesifikk kunnskap på mange områder for å gjøre jobben på en god måte.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Innhold

Fag- og erfaringssamlingen vil bidra med oppdatert fagkunnskap og kompetanse om straffegjennomføring og miljø- og tilbakeføringsarbeid for unge. Det legges i stor grad opp til at deltakerne utveksler erfaringer, gode praksiser og utfordringer man møter i arbeidet med denne gruppen i kriminalomsorgen.

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen, ansatte i konfliktrådene som arbeider med ungdomsstraff, våre samarbeidspartnere som jobber spesielt med denne gruppen, samt andre interesserte.