Hensikten med samlingen er å skape kunnskap om og utvikling av sikkerhets- og beredskapsarbeidet gjennom erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og faglig påfyll.

Arrangementet vil direktestrømmes i tidsrommet 09.00-13.45. Det blir ikke anledning til å følge fag- og erfaringssamlingen fra KRUS sine lokaler.

Innhold

Kriminalomsorgens håndtering av covid-19-pandemien

Kriminalomsorgen har nå gjennom 8 måneder vært i beredskap for å håndtere covid-19-pandemien, og situasjonen ser ut til å vedvare også inn i 2021. Fagsamlingen er en anledning til å dele erfaringene vi har gjort oss så langt, sett fra forskjellige nivå, og bruke læringspunkter til innspill for videre håndtering av situasjonen.

Fagsamlingen vil ha fokus på følgende spørsmål:

  • Hvor forberedt var vi til å håndtere pandemien, og hva trenger vi eventuelt å forbedre til å møte en smitteøkning eller nye utbrudd i enhetene?
  • Hvordan har krisen påvirket vår virksomhet? Det gjelder både for covid-19-utbruddet generelt og for smitteverntiltakene.
  • Hvordan har vår virksomhet håndtert krisen? Hva er både positive og negative læringspunker på de forskjellige nivåene?

Program

Kl. 0900-0915           Velkommen og innledning v/Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie KDI

Kl. 0915-1000           Beredskapsledelse og proaktiv metode: Strukturert, forutsigbar og planlagt respons – KRUS v/høgskolelektor Ole Stageberg

Kl. 1000-1045           Praktiske erfaringer med Covid-19 pandemien – KDI/nasjonal stab v/Avdelingsdirektør Kim Ekhaugen

Kl. 1045-1130           Praktiske erfaringer med Covid-19 pandemien - Region vest v/ Sikkerhetsinspektør Rune Greve

Kl. 1130-1200           Lunsj/pause

Kl. 1200-1245           Praktiske erfaringer med Covid-19 pandemien - Krim.oms. Innlandet v/Avdelingsleder Ola Busterud, Inspektør Kim McKinley og sykepleier Line Moen.

Kl. 1245-1330           Praktiske erfaringer med Covid-19 pandemien - Drammen fengsel v/Fengselsleder Runar Jenserud og Regionsdirektør Rita Kilvær.

Kl. 1330-1345           Oppsummering av dagen.

Målgruppe

Ledere, ressurspersoner og ansvarlige for sikkerhet og beredskap i kriminalomsorgen