Forvaring er en straff som stiller andre krav til kriminalomsorgen enn gjennomføring av tidsbestemt fengselsstraff.

Første dag av samlingen er beregnet på de som trenger en grunnleggende innføring i forvaringsordningen. Andre dag er beregnet for alle som ønsker faglig påfyll om forvaring. Denne dagen vil bl.a. gi mulighet for å diskutere reelle problemstillinger fra hverdagen og å dele erfaringer med andre.  Det er valgfritt om man er med på én eller to dager.

Innhold

Dag 1
  • Definisjon av forvaring, herunder vilkår for idømmelse
  • Hvem er de forvaringsdømte?
  • Innholdet i forvaringsstraffen
  • Prøveløslatelse fra forvaring – prosessen fram til løslatelse og oppfølging i prøvetiden
Dag 2
  • Utvalgte emner
  • Erfaringsutveksling

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen som arbeider med forvaringsdømte under straffegjennomføringen (i fengsel og friomsorgen), og ansatte i andre institusjoner som skal motta forvaringsdømte i en overgangsfase frem mot løslatelse. Kriminalomsorgens samarbeidspartnere i forvaltningen fra ulike private og offentlige institusjoner inviteres også til å delta.