Forvaring er en straff som stiller andre krav til kriminalomsorgen enn gjennomføring av vanlig fengselsstraff.

Første dag av samlingen er beregnet på de som trenger en grunnleggende innføring i forvaringsordningen. Andre dag er beregnet for alle som ønsker faglig påfyll om forvaring. Det er valgfritt om man er med på én eller to dager.

Grunnet omstendighetene er det ikke lagt opp til gruppediskusjoner på dag to, slik det pleier å være.

Begge arrangementsdager vil direktestrømmes.

Innhold

Dag 1 (12.00-15.00)

  • Vilkår for idømmelse av forvaring. Innhold i forvaringsstraffen v/ Birgitte L. Storvik, førstelektor, KRUS
  • Prøveløslatelse fra forvaring v/ Birgitte L. Storvik, KRUS
  • Hvem er de forvaringsdømte? v/ Berit Johnsen, forsker 1. og avdelingsleder ved forskningsavdelingen, KRUS

Dag 2 (09.30-15.10)

09.30 – 09.40: Velkommen v/Birgitte L. Storvik, KRUS

09.40 – 10.30: Soningsmiljøets betydning for rehabilitering av
                        seksuallovbruddsdømte v/Christine Friestad, Kompetansesenter for
                        sikkerhets-, fengsels, og rettspsykiatri Helse Sør-Øst og KRUS   

10.30 – 10.45: PAUSE

10.45 – 11.30: Hvordan jobbe med dem man ikke liker? v/Randi Rosenquist, Ila
                        fengsel og forvaringsanstalt

11.30 – 12.15: LUNSJ

12.15 – 13.00: Bare under «helt ekstraordinære omstendigheter»? Nyere dommer
                        om forvaring av unge lovbrytere v/Morten Holmboe, Politihøgskolen

13.00 – 13.15: PAUSE

13.15 – 13.45: Refusjonsordningen v/Sigrid Mediås Rygvold, Region nord

13.45 – 14.15: Refusjonsordningen i praksis v/Hanne Lise Prøis, Rogaland
                        friomsorgskontor

14.15 – 14.30: PAUSE

14.30 – 15.00: Slipper han noen gang ut? Forvaring i 22. juli-saken og endringer i
                        regelverket om forvaring v/Berit Johnsen og Birgitte L. Storvik KRUS

15.00 – 15.10: Avslutning

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen som arbeider med forvaringsdømte under straffegjennomføringen (i fengsel og friomsorgen), og ansatte i andre institusjoner som skal motta forvaringsdømte i en overgangsfase frem mot løslatelse. Kriminalomsorgens samarbeidspartnere i forvaltningen fra ulike private og offentlige institusjoner inviteres også til å delta.