KRUS og KDI, i samarbeid med Helsedirektoratet, inviterer til fag- og erfaringssamling for rusmestringsenhetene og andre rusenheter. Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold. Samarbeidet mellom kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenhetene, og mellom kriminalomsorgen og andre samarbeidspartnere i fengselet og eksternt, blir vektlagt.

Målet med fag- og erfaringssamlingen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt.

Innhold

Det er ønskelig med innspill til tema før samlingen.

Målgruppe

  • Ansatte og ledere fra kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved rusmestringsenhetene og andre rusenheter.
  • Ansatte og ledere ved andre enheter i kriminalomsorgen som jobber med rusproblematikk og rehabilitering.
  • Andre samarbeidspartnere i fengselet og andre av kriminalomsorgens samarbeidspartnere, som f.eks. helsetjenester lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Ansatte fra NAV, skole, kommuner og brukerorganisasjoner er også velkomne.