KDI inviterer til Fag- og erfaringssamling for Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Samlingen er et viktig bidrag i arbeidet med å sikre og opprettholde et godt faglig innhold, og i å sikre enhetlig praksis ved gjennomføring av ND.

Målet med samlingen er å gi faglig kunnskap og å utveksle erfaringer, samt å ta opp praktiske og organisatoriske spørsmål knyttet til arbeidet ved enhetene.

Arrangementet vil direktestrømmes for de som ønsker å delta digitalt. Lenke til direktestrømming finner du her (åpnes i nytt vindu).

Tentativt program:

09.00 – 09.50:   Velkommen og status

10.00 – 10.50: Stayer-studien: Thomas Solgård Svendsen, Forsker, Helse Stavanger

10.50 – 11.00: Pause

11.00 – 11.45: Stayer-studien: Thomas Solgård Svendsen, Forsker, Helse Stavanger

11.45 – 12.15:  Lunsj

12.15 – 14.00:  Morten Holmboe, politihøyskolen            

14.15 – 16.00: Gruppediskusjoner og oppsummering

 

Målgruppe

Ansatte i kriminalomsorgen som jobber med ND-saker, samt ansatte fra andre etater som har ND som ansvarsområde.