I Norge opplever mange barn hvert år å ha en mamma eller pappa som sitter i fengsel eller soner straff ute i samfunnet. Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge slik at barna kan ha kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Det er viktig å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff. Barneansvarlig har en sentral rolle i kontakten med barna og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Fag- og erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll. Innholdet i samlingen er temaer som barneansvarlig er opptatt av og ønsker et fokus på.

Innhold

  • Faglig påfyll
  • Informasjon fra KDI
  • Utveksling av erfaringer fra praksis
  • Implementering og oppfølging

Fag- og erfaringssamling for barneansvarlig og kurset for barneansvarlig blir arrangert som to påfølgende dager. Påmelding skjer separat for hver av dagene.

For mer informasjon om kurset for barneansvarlig, se egen beskrivelse her.

Program

09.30 – 09.40 Velkommen. Presentasjon av program v/ kursansvarlig Anne Natrud - KRUS

09.40 – 10.15  Informasjon fra KDI  60 min. v/Kristin Tandberg

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 11.30 EK – ny forskrift, - høring av barn. v/ Marianne Øster og Cecilie Ødegaard, KDI. Meningsutveksling i plenum

11.30 – 11.45  Pause

11.45 – 12.30 Erfaringer fra koronatiden – hvordan har det vært å være foreldre i fengsel under koronaen, informasjonsformidling, «digitale besøk», spesielle utfordringer etc.

12.30 - 13.15   Lunsj

13.15 – 14.30 Varslingsrutinen – praktisering ved Bastøy, v/ Eliann Holtung og Monica L. Karlsen-Ravlo, Bastøy fengsel. /  Pårørende-erfaring v/ Liselott Helliksson / Erfaringer fra Senter for kriminalitetsutsatte - Politidirektoratet v/ Blazhka Popova

14.30 – 14.40  Pause 

14.40 – 15.15  Erfaringsutveksling i plenum

15.15 – 15.30  Evaluering og avslutning

Målgruppe

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.