I Norge opplever mange barn hvert år å ha en mamma eller pappa som sitter i fengsel eller soner straff ute i samfunnet. Kriminalomsorgen har ansvar for å tilrettelegge slik at barna kan ha kontakt med sine pårørende gjennom straffegjennomføringen. Barneansvarlig har ansvar for å følge opp at kriminalomsorgen legger til rette for at barneperspektivet blir ivaretatt ved den enkelte enhet og i tråd med gjeldende regelverk. Det er viktig å styrke barnas rettigheter og redusere den belastningen det er for barn når foreldre gjennomfører straff. Barnets beste skal legges til grunn i alle forhold som berører barn i kriminalomsorgen. Barneansvarlige har en sentral rolle i kontakten med barna og deres pårørende, samarbeidspartnere og andre ansatte i enheten i barnefaglige spørsmål.

Fag- og erfaringssamlingen er en arena for utveksling av erfaringer, nettverksbygging og for faglig påfyll. Innholdet i samlingen er temaer som barneansvarlige er opptatt av og ønsker et fokus på.

Innhold

  • Faglig påfyll
  • Informasjon fra KDI
  • Utveksling av erfaringer fra praksis

Målgruppe

Barneansvarlige i kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.