Etterutdanning og kurs

Kriminalomsorgen er i stadig endring, og behov for ny kunnskap er stort. Tilbudet av etterutdanninger og kurs ved KRUS har som mål å møte etatens og etatens samarbeidspartneres behov for kompetanse og kunnskap. For mer informasjon om de ulike tilbudene, se vår kurskatalog, samt lenker i menyen til høyre på denne siden, under Etterutdanning og kurs....