Halvorsen underviser i sikkerhet og rapportlære, ved KRUS2200. Han er også ansvarlig for øvingsuka i KRUS1000. I tillegg jobber Halvorsen med å bygge opp et emne innen kartlegging og dokumentasjon.

Bakgrunn

Halvorsen er utdannet fengselsbetjent, og har i tillegg utdanning innen veiledning og sikkerhet og risikostyring. Halvorsen har jobbet i kriminalomsorgen i ca 25 år. Siden 2002 har han vært aspirantveileder/praksisveileder. Han har også vært med på å skrive læreboka Rapportlære for kriminalomsorgen.