Fengselsførstebetjentene ved KRUS har det daglige personalansvaret for aspirantene som arbeidstakere, og en viktig rolle i studiets tilknytning til praksisfeltet. De bidrar til å forberede aspirantene på hverdagen som fengselsbetjenter gjennom oppfølging og veiledning, og skal sikre at uteksaminerte aspiranter er rustet for yrket. Fengselsførstebetjentene har en sentral rolle ved opptak av nye aspiranter, de har personaloppfølging og underviser i fengselsfaglige temaer. Førstebetjentene har ansvar for samhandling med opplæringsenhetene, og deltar i aspirantledersamlinger, veiledersamlinger og styringsdialoger.

Hunnestad har permisjon fra KRUS i perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.