P1000649 - fargejustert foran vannet - utsnitt 1000x300

Konstituert som direktør ved KRUS:

Kristina Lægreid

Kristina Lægreid ble 1. september konstituert som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS for en periode på 6 måneder. Dette etter at de siste årenes direktør, Hans-Jørgen Brucker, i juli gikk av med pensjon. Lægreid kommer fra stillingen som leder av Politiets Utlendingsinternat på Trandum, men har tidligere jobbet i krimi...
Hilde Pape - grå bakgrunn 1000x300

Ny publikasjon

Hilde Pape

Hilde Pape, forsker ved ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, har skrevet et kapittel i den nylig utgitte «Cannabisboka» sammen med forsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet. Tittelen er «Forebygging under forbud».
P1000665 - aspiranter i auditoriet - utsnitt 1001x301

Ansatte og aspiranter ved KRUS klare for

semesterstart

Denne uka er sommerferien et tilbakelagt stadium for de aller fleste ansatte ved KRUS, og aspirantene som har vært ute i praktisk-teoretiske semestre er tilbake. Søknader om å bli del av det neste aspirantkullet som skal tas opp er under behandling, og rundt omkring i på kontorene legges de siste planer for både undervisning, kurs og konferanser so...
Bjørn Marius 2016 til 2019 1000x300

Aspirantkull 2016-17:

Bjørn Marius

Sommeren 2016 publiserte vi på www.krus.no en rekke sommerbrev fra aspiranter som da var i sommertjeneste mellom 1. og 2. semester i utdanningen. Da var de helt ferske i rollen som fengselsbetjentaspiranter i jobbsituasjoner. Nå, tre år senere, har de både fullført utdanningen og pliktåret i kriminalomsorgen. Under følger en hilsen fra Bjørn Marius...
Kristoffer 2016 til 2019 1000x300

Aspirantkull 2016-17:

Kristoffer

Sommeren 2016 publiserte vi på www.krus.no en rekke sommerbrev fra aspiranter som da var i sommertjeneste mellom 1. og 2. semester i utdanningen. Da var de helt ferske i rollen som fengselsbetjentaspiranter i jobbsituasjoner. Nå, tre år senere, har de både fullført utdanningen og pliktåret i kriminalomsorgen. Under følger en hilsen fra Kristoffer, ...
Logo til ingressbilde - 1000x300

www.tilbakeføring.no

Kriminalomsorgen har lansert en ny nettportal: www.tilbakeføring.no. Ingvild Jansen, Sylvia Koffeld-Hamidane og Siv Gaarder fra KRUS er redaktører og innholdsansvarlige, mens representanter for både kriminalomsorgen, andre offentlige etater og frivillige organisasjoner har bidratt til utviklingen og kvalitetssikringen av innholdet.
P1000445 - redigert utdeling av pilotbevis - utsnitt 1000x300

Nytt rus- og livsmestringsprogram for kriminalomsorgen:

ER-VIL-KAN

De første programlederne som har gjennomført rus- og livsmestringsprogrammet ER-VIL-KAN fikk sine deltagerbevis på KRUS i juni. Gjennom vinteren og våren 2019 har rusmestringsenhetene i Halden, Bastøy og Romerike fengsel avd. Ullersmo gjort seg positive erfaringer med prototypen av programmet som fortsatt er under utvikling.
Ingressbilde - collage - 1000x301

Direktør Hans-Jørgen Brucker blir pensjonist

Fagsymposium

Etter åtte og et halvt år i stillingen som direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, går Hans-Jørgen Brucker nå av med pensjon. I den anledning inviterte KRUS til fagsymposium.
P1000437 - hele kullet utsnitt 1000x351

Aspirantkull H17

Vitnemålsseremoni

Høsten 2017 startet 75 aspiranter på studiet Høgskolekandidat i straffegjennomføring» ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Aspirantene som nå har fullført og bestått studiet, er klare for å ta fatt på pliktårstjenesten. Dette ble feiret med avslutning, gratulasjoner og vitnemålsutdeling ved KRUS.
P1000364 utsnitt 1000x300

Utdeling av vitnemål:

Verksbetjentutdanningen

15 deltagere har i disse dager fullført og bestått verksbetjentutdanningen for kull 2018-19. De har nå fått utdelt vitnemål for «Etatsutdanning for ansatte i arbeidsdriften». Vitnemålene ble delt ut av direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Lise Sannerud, direktør ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, Hans-Jørgen Brucker...
P1000311 - Siv Gaarder i auditoriet - utsnitt 1000x300

Fag- og erfaringssamling med lansering av www.tilbakeføring.no

Unge i kriminalomsorgen

13. juni arrangerte Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS fag- og erfaringssamling om unge i kriminalomsorgen. «Unge» defineres her som personer i alderen 15-25 år. Deltagerne kunne glede seg over et program som først og fremst la vekt på å få frem erfaringer med aldersgruppen.
P1000221 - fra øvingsfengselet med aspiranter - utsnitt 1000x300

"Little Scandinavia"-prosjekt:

Norsk fengselsbetjentutdanning

I tre uker denne sommeren er ansatte ved State Correctional Institution Chester (SCI Chester), i Pennsylvania, USA, i Norge og Skandinavia for å besøke fengsler og lære om «den skandinaviske modellen» for kriminalomsorg. På programmet sto også et besøk ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, der de fikk innblikk i den toårige høgsk...
Heidi Bottolfs - utsnitt 1000x300

Konferanse:

Aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen

«Arbeidsdriften – fortsatt den sterkeste drift?». Dette var temaet på årets konferanse om aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen, som ble avholdt 8.-9- mai. Et rikholdig program ventet deltagerne, der ulike sider ved aktivitetstilbudet ble både presentert og debattert. Alt fra utdanning og kvalifisering av innsatte, til fokus på hvordan kulturelle t...
Celledør

Debatt:

Tilbud til kvinner i fengsel

Forsker Ragnar Kristoffersen ved KRUS har publisert en kronikk på forskning.no, der han hevder at kvinnelige innsatte samlet sett ikke har et dårligere soningstilbud enn menn dersom man ser på de mest sentrale tilbudene til innsatte og korrigerer for forskjeller i soningstid. Han fikk svar fra Åshild Marie Vige i Juridisk rådgivning for kvinner (JU...
Håndjern satt på på ryggen - utsnitt 1000x300 COLOURBOX9707838

Fag- og erfaringssamling:

Ungdomsstraff

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS arrangerte 13. februar en egen fag- og erfaringssamling om ungdomsstraff. Samlingen ga personer som jobber med ungdomsstraff en mulighet til å møtes og dele erfaringer på tvers av enheter og etater. De nærmere hundre deltakerne representerte både kriminalomsorgen, konfliktrådene og politiet. Et te...
Bilde av forfatterne 1000x300

Ny utgivelse i kriminalomsorgen:

Rapportlære

Bokas forfattere har alle lang fartstid i kriminalomsorgen, og har med sine ulike bakgrunner også erfaring fra ulike sider av det å skulle skrive rapporter i kriminalomsorgens kontekst. Birgitte Langset Storvik er i dag førstelektor og jurist ved KRUS, men har også bakgrunn som jurist og inspektør i fengsel. Erik Halvorsen er fengselsbetjent i Tele...
forside - mentorordningen 1000x300

Ny publikasjon:

Mentorordningen i kriminalomsorgen

Det har de siste årene blitt lagt ned en stor innsats for å forebygge radikalisering i norske fengsler. Nå har mentorordningen i krimnalomsorgen blitt evaluert. I evalueringsrapporten argumenteres det for at mentorordningen bidrar positivt i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, samt i arbeidet med rehabilitering av radikaliserte innsa...
BA kull 1

Første kull er i gang med studiene

Oppstart bachelor

Det aller første kullet på bachelor i straffegjennomføring har hatt sin første samling ved KRUS i Lillestrøm.
Mette og Kirsti - som header-foto 1000x300

Boklansering

23. janaur var det invitert til lanseringsseminar ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS i forbindelse med utgivelsen av boka Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge.
P1010552 kull HK19V -fra auditoriet - utsnitt til forside

Velkommen til

Nytt aspirantkull

Torsdag 3. januar ble 152 nye aspiranter ved høgskolekandidatutdanningen i straffegjennomføring ønsket velkommen til KRUS av representanter for både Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).