Øverberg jobber med studieadministrasjon i seksjon for studiekvalitet og studietjenester. Han er også prosjektleder for utvekslingsuka til aspirantene på høgskolekandidatstudiet.