_DSC3836[1]_cropped_1013x544

Bygging av mestringstillit (BaM)

Programmets navn

Bygging av Mestringstillit (BaM)

Kontaktperson

Trond J Martinsen

Tlf. 400 25 560

trond.martinsen@krus.no

Bakgrunn

BaM samtalen er en samtalemetodikk for tilsatte i Kriminalomsorgen som skal gjennomføre profesjonelle samtaler.  Tilbudet ble etablert gjennom en treårig avtale med Høgskolen i Lillehammer.  Opplæringen gikk da gjennom to semestre og ga 15 studiepoeng.  KRUS har de siste årene gjennomført ett tredagers grunnkurs i året.

Siktemålet med metodikken er at den skal bidra til at domfelte skal kunne stoppe opp i risikosituasjoner for uønsket atferd eller lovbrudd, gripe inn i dem og foreta ønskede valg, dvs velge alternative handlinger.

 

Målsetting

“BaM”-samtalen inneholder seks samtaletemaer og har et innhold som er klart rettet mot å forebygge kriminalitet.  Hensikten er å få fram ikke-normative beskrivelser (deskriptivt fokus) på hendelser der personen gjorde noe kriminelt eller noe (annet) personen vurderte som uønsket.  Eller motsatt: Episoder hvor han har klarte å unngå å gjøre det.

 

Metodikk

Bygging av Mestringstillit (BaM) er en metodikk innenfor kategorien CBT (Cognitive Behavioural Therapy, eller kognitiv-atferdsterapi på norsk).  Sentralt i metoden er at man ønsker å unngå ekspertposisjoner der personene (domfelte) kan oppleve å bli fortalt hvordan han skal leve livet sitt – noe som ofte kan aktivere motstand.

 

Målgruppe

Innsatte/domfelte med rus –og kriminalitetsproblematikk som sjøl ønsker å gjøre noe med problemene sine.  

 

Rammebetingelser og gjennomføring

BaM-samtalen kan benyttes i individuelle samtaler og i gruppesammenheng, og både i anstalt og friomsorgen.

 

Innhold

BaM-samtalen består av seks strukturerte samtaler med følgende temaer.

  1. Bygge tillit og mestring.
  2. Årsaker til atferd
  3. “Svake lyeblikk”.  Analyse  av atferd og lovbrudd.
  4. “Sterke øyeblikk”.  Endring.
  5. Å gjøre “svake øyeblikk til “sterke øyeblikk”.  Forbygge risikosituasjoner.
  6. Oppsummering av evaluering.

En “BaM-samtale varer fra 30-60 minutter.  Samtale 1 og 2 kan slås sammen, inkludert en pause.

 

Programlederen

Rolle

Hvem kan bli programleder?

Ansatte Kriminalomsorgen som jobber med domfelte.

Hvilke kurs skal programlederen ha gjennomført?

Gjennomføring av BaM-samtalen forutsetter at man har gjennomført et tre dagers grunnkurs på KRUS.

Hvilke oppgaver har programlederen under programmet?

BaM-samtalen er ofte en individuell samtale.  “Programlederen” har ansvar for å gjennomføre samtalerekken og være lojal mot struktur, teori og metode.

 

Ressursbruk

BaM-samtalen består av fem til seks strukturerte samtaler.  En BaM-samtale varer fra 30 til 60 minutter.  Viktig med tid til både forberedelser og evaluering, men vanskelig å være eksakt på tidsbruken. 

 

Forskning

Hvilke resultater har blitt oppnådd hittil, enten ut i fra egen erfaring eller litteratur?

BaM-samtalen blir brukt som en del av en rekke programmer innafor Kriminalomsorgen.  Russamtalen, Program mot ruspåvirket kjøring og VINN er eksempler på dette.  Ut fra egen erfaring ser jeg at BaM-samtalen er en konkret og rydding samtalemetodikk som er anvendelig.  Ser også at de som har gått kurset i stor grad anvender det etterpå.  Så vidt jeg veit har det ikke blitt forsket på programmet.

 

Juridisk ramme

Innenfor hvilke juridiske rammer kan programmet bli gjennomført?

Ingen spesielle juridiske rammer.

Tips en venn Skriv ut